Companies / Post a job
GE

CNC Programátor

Found in: beBee S CZ

Description:

Job Description SummaryCNC Programátor bude zodpovědný za rozvahu a přípravu či úpravu procesu obrábění a vytvoření programu pro CNC stroj a jeho dokumentace v rámci daného operačního rozpadu svěřeného dílce. Jakožto technolog se podílí na nových high-end projektech v oboru letecké výroby a získává s sdílí zkušenosti s celou rodiny firem GE. CNC Programátor bude dále zodpovědný za definici potřebných nástrojů a přípravků nutných k efektivnímu provedení dané operace, s ohledem na ekonomičnost a LEAN principy. V rámci výkonu své práce bude úzce spolupracovat napříč celým podpůrným řetězcem výroby v rámci přípravy a s oddělením výroby v rámci odladění a serializace výroby přímo na stroji.Job Description
 • Vytváří a podílí se na tvorbě technologických postupů
 • Vytváří a udržuje seřizovací listy CNC operací výrobních TG postupů
 • Vytváří a udržuje programy CNC operací výrobních TG postupů
 • Podílí se na měření dílů v průběhu výroby CNC operace
 • Řeší provozní problémy, zjišťuje kořenové příčiny, navrhuje a koordinuje nápravná opatření v daném termínu a kvalitě
 • Navrhuje a zpracovává změny týkající se CNC obrábění včetně obhajoby
 • Zadává požadavky na přípravky a obráběcí nástroje
 • Schvaluje technologičnost výkresové dokumentace
 • Zpracovává podklady pro kalkulace
 • Sleduje trendy v oblasti technologií a pracuje na zavádění nových technologií
 • Podává návrhy nových investic
 • Navrhuje změny s cílem dosažení optimálních nákladů
 • Pracuje na projektech simplifikace
 • Spolupracuje na jednáních se subdodavateli a zákazníky
 • Sleduje dodržování technologické kázně CNC operací výrobních postupů
 • Odpovídá za dodržování termínů uložených úkolů
Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

6 days agoPrague, Hlavní město Praha, Czech Republic

Full time

GE

Related Jobs